In deze tutorial leg ik uit hoe je een opvallende tijdelijke Foto Cover van een nieuw product maakt voor op Facebook. In dit voorbeeld laat ik zien hoe je zo’n afbeelding maakt van losse oogschaduws.  Ik heb een afbeelding van golven gebruikt. Daarnaast heb ik een afbeelding uit Azië gebruikt. Verder heb ik een foto van een witte muur gebruikt. Ik heb ook een afbeelding van ijs gebruikt. Ten slotte heb ik een foto van oogschaduw gebruikt. 

Wil je weten hoe ik deze  afbeelding heb gemaakt?

Stap 1

Open een nieuw bestand via het menu File > New… 

Sneltoetsen PC: Control N

Sneltoetsen MAC: Command N

Neem de instellingen van de afbeelding hieronder over.

Klik op “Create”. 

Stap 2

Eerst voeg je vier hulplijnen toe. Facebook hanteert andere formaten voor de Foto cover afbeeldingen voor een computer en een mobiele telefoon. Voeg een horizontale hulplijn op een hoogte van 24 px. Ga naar het menu View > New Guide. In het nieuwe venster klik je op het rondje voor Horizontal als dit nog niet is geselecteerd en in het vakje daaronder zet je 24. Bevestig de hoogte van deze hulplijn op “Ok”. Voeg een tweede horizontale hulplijn toe op een hoogte van 336 pixels. Voeg nog twee verticale hulplijnen toe op een breedte van 90 pixels en 730 pixels. Klik wel even op het rondje voor “Vertical” in het nieuwe venster als je verticale hulplijnen toevoegt.

Stap 3

Schilder aan de linkerkant ongeveer 1/3 donkerblauw met de Brush tool. Dit gereedschap vind je links in de Tool bar. Klik op het bovenste vakje onder in de Tool Bar. De kleurcode die ik heb gebruikt, is 150363. Deze code kun je overnemen en in het venster van de Color Picker en in het vakje linksonder zetten. Bevestig de kleur door op “Ok” te klikken in het Colour Picker venster. 

Schilder ongeveer in het midden 1/3 lichtblauw. De kleurcode van het lichtblauw dat ik heb gebruikt, is 01b5ca. Deze code kun je overnemen in het venster de Color Picker en in het onderste vakje aan de linkerkant. Klik op “Ok”, als je de kleur wilt bevestigen. 

Aan de rechterkant schilder je ten slotte ongeveer 1/3 groenblauw. De kleurcode van de kleur die ik heb gebruikt, is 01806d. Deze code kun je overnemen in het venster de Color Picker en in het onderste vakje aan de linkerkant zetten. Klik op “Ok”, als je de kleur wilt bevestigen. 

Stap 4

Open waters-3085701_1920.jpg. Klik op  de Rectanglar Marque tool in Tool bar links van het scherm. Pas het menuutje van Style aan naar Fixed Style, als deze op een ander optie staat. Dit menu staat in de Option bar boven aan het scherm. De breedte van het te selecteren deel is 820 pixels. Vul daarom 820 in achter Width. De hoogte is 360 pixels. Daarom vul je achter Height 820 in. Klik linksonder in de afbeelding. Het selectievak sleep je de hoek linksonder. Kopieer de selectie met Control C of Command C. Klik op het tabblad “Untitled-1”. Plak het geselecteerde vlak dat je zonet hebt gekopieerd met Control V of Command V. Klik op “Normal” in het Layers panel rechts van het scherm en selecteer “Hard Light”. 

Stap 5 

Open ancient-artitechture-asia-924633.jpg. Klik  op het gras in de afbeelding om een selectie te maken. Verplaats het selectie vlak als je niet alleen gras hebt geselecteerd. Kopieer dit stuk gras met Control C of Command C. Klik op het tabblad “Untitled-1”. Plak het gras dat je net hebt gekopieerd met Control V of Command V. Wijzig “Normal” in “Colour Dogde” in het Layers panel rechtsonder in het scherm. Ten slotte wijzig je de Opacity in 80%. 

Stap 6 

Open bricks-brickwall-brickwork-1092364.jpg. Selecteer een stukje muur. Ik heb het stuk muur in het midden van de afbeelding geselecteerd door de selectie daarna te verslepen. Toen er een kruis van roze paarse lijnen op het scherm verschenen heb ik de muisknop losgelaten. Daarna kopiëren met Control C of Command C. Klik weer op het tabblad van “Untitled-1”. Daar plak je de selectie die je zonet hebt gemaakt met Control V of Command V. Daarna klik je op “Normal” in het Layers panel rechts van het scherm. In het menu selecteer je “Lighten”. De Opacity stel je in op 75%.

Stap 7

Open adventure-blue-calm-waters300857.jpg. Klik rechtsonder in de afbeelding. Sleep het selectie vak naar de rechter hoek aan de onderkant. Het geselecteerde deel kopieer je met Control C of Command C. Klik weer op het tabblad van “Untitled-1”. Daar plak je de selectie met Control V of Command V. Vervolgens open je het menuutje onder “Normal” en selecteer je “Vivid Light”. Ten slotte wijzig je de opicitay in  70%. 

Stap 8 

Open colors-containers-glitters-1115350.jpg. Klik op de Qucik Selection tool in de Tool bar links in het scherm. Maak een selectie van de achtergrond van de potjes oogschaduw. Klik daarna op “Select and Mask” om de selectie preciezer te maken. Ik vind het fijn om het geselecteerde gebied te verfijnen. In het Propeties panel aan de rechterkant van het scherm klikte ik op het menu naast “Indication” en selecteerde ik “Selected Area”. Daarna schilder je stukjes bij die je selecteert wilt hebben door met de Brush tool te schilderen. Deze vind je links in het scherm. Omdat het om hele kleine stukjes gaat, vind ik het fijn om een zo klein mogelijk kwastje te gebruiken. Hiervoor heb ik gekozen voor 11. Dit getal heb ingevuld in het menuutje achter een stipje met een cijfer eronder achter “Size”. Een stukje van de selectie verwijderen doe je door op de – in de Option bar te klikken of op Alt te drukken tijdens het schilderen. Als uiteindelijk alles gekleurd is, wat je wilt selecteren, klik je op “Ok” in het Proporties panel.

Draai Ga naar het menu Select > Inverse. 

Sneltoetsen PC: Shift Control I

Sneltoetsen MAC: Shift Command I

Uiteindelijk klik je op het derde knopje onder in het Layers panel rechts van het scherm. 

Sla dit bestaand uiteindelijk op als Photoshop-bestand Dit doe je via het menu File > Save… In het Save As… venster klik je op “Photoshop” in het menu achter Format.

Stap 9

Voeg de potjes oogschaduw toe aan “Untitiled-1”. Hiervoor klik je weer op het tabblad van “Untitled-1”.  Gebruik het menu File > Place Embedded… Navigeer eerst naar het psd-bestand dat je net hebt opgeslagen en selecteer het bestand. Klik daarna op “Open”. Sleep de oogschaduw naar de rechterkant. Zorg ervoor dat je oogschaduw links van de rechter hulplijn zet en tussen de bovenste en onderste hulplijn. Ook vind ik het fijn als er wat ruimte tussen de afbeelding en de hulplijnen is. Ik heb de afbeelding ingezoomd om de losse oogschaduw op de juiste plek te zetten.. Dat kun je doen via het menu View > Zoom in. 

Sneltoetsen PC: Control +

Sneltoetsen MAC: Command +

Stap 11

Selecteer de Text tool. Deze vind je links van het scherm in de Tool bar. Klik ergens op de afbeelding. Typ de tekst: “Nieuwe oogschaduw”. Sleep de tekst naar links. Laat de muisknop los als de tekst verticaal in het midden staat. Als dat het geval is, verschijnt er een Smart Guide, een roze paarse lijn in beeld. Neem de instellingen van de afbeelding hieronder over. 

Voor de kleur van de tekst heb ik de kleur van de lichtgrijze oogschaduw gebruikt. Als je op het gekleurde vakje klikt, komt het venster van de Color Picker. Klik op het lichtgrijze poeder. Klik op “Ok” om deze kleur te bevestigen.

Stap 12a

Klik op het tweede knopje linkers onder van het Layer panel aan de rechterkant van het scherm. In dit menu klik je op “Drop Shadow…”.   Neem de instellingen van de afbeelding hieronder over. 

Voor de kleur klik je op het gekleurde rechthoekje. Selecteer daarna het poeder in het tweede potje oogschaduw aan de linkerkant. Uiteindelijk klik je op “Ok” in het venster van de Color Picker..

Stap 12b

Klik op “Outer Glow” in het venster “Layer Style”. Neem de instellingen van de afbeelding hieronder over. 

Voor de kleur klik je op het vierkantje. Daarna selecteer je het oogschaduw poeder in het eerste potje aan de linkerkant. Klik vervolgens op “Ok”. Klik als je de rest van de instellingen hebt overgenomen op “Ok” in het “Layer Style” venster. 

Stap 13

Sla het bestand op via het menu File > Save As… 

Sneltoetsen PC: Shift Control S

Sneltoetsen MAC: Shift Command S

Navigeer naar de plaats waar je de afbeelding wilt opslaan in het venster van Save As. Geef het bestand daarna een naam. Bepaal of je het bestand als Photoshop-bestand of JPEG wilt opslaan. Verander eventueel het bestandstype in het menu achter Format. Zelf vind ik het fijn om een bestand als Photoshop-bestand en als JPEG op te slaan.